Tarieven

 

Wij zijn een geconventioneerde praktijk.  Dit wil zeggen dat wij werken aan het tarief van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering).

 

* Intake gesprek en aanmaak dossier:    7.00 €

* Perinatale Kinesitherapie:                      25€ / behandeling

* Courante pathologieën:                          26€/ behandeling 

* E-pathologieën:                                         25€/ behandeling

* F-pathologieën:                                         25€/ behandeling (Fb)

                                                                        25€/ behandeling (Fa)

Wij doen ook huisbezoeken!